Günlük yaşam becerileri materyalleri; Montessori eğitimiyle çocuğun ilk kez tanıştığı çalışmalardır. Günlük yaşam becerileri materyalleri, çocuk için ev ve okul arasında rahat bir geçiş sağlamaktadır. Bu alandaki materyaller, çocuğun evde her zaman rastladığı araçlardır.

Duyu eğitimi materyalleri; çocuğun duyularını etkileyerek çalıştırır ve duyu algısının ayrıntı ölçeğini güçlendirip inceltir. Beş duyu organımız bizlerin dünyaya açılan pencereleridir. İnsan beyni hayatının ilk yıllarında ne kadar çeşitli dokulara, görüntülere, tatlara, seslere ve kokulara maruz kalırsa o kadar gelişkin olur.

Matematik materyalleri; Maria Montessori’nin zarif dehasını kanıtlar gibidir. Materyaller sade ve rahatça anlaşılabilecek şekildedir. Çocuk matematiği zor olduğu ön yargısıyla değil, bir çeşit oyun, zevkli bir iş olarak öğrenir. İlk deneyimleri zevkli olan çocuk için artık matematikten korkması için bir neden yoktur.

Dil bilgisi materyalleri; çocuklara doğal bir süreçte yeni kavramlar ve yeni kelimeler öğretir. Sözcük dağarcığını genişletir, dil hakimiyetini güçlendirir.

Kozmik eğitim materyalleri; dünyanın kendi mükemmel oluşumunu ve detaylarını çocuklara sunar. Çünkü gerçeklerle ilişki kurmak çocukta ilgi uyandırır ve ilham verir. Bunun için detayların gerçekliklerini araştırmak yeterli olur ve çocukta bütün kavramı ancak düş gücü sayesinde oluşturabilir.